Folklor i sztuka ludowa na polsko-słowackim pograniczu

Strona www.etnofoto.net mieści informacje i zdjęcia z zakresu folkloru i sztuki ludowej oraz rękodzieła na polsko-słowackim pograniczu w obrębie Euroregionu Beskidy, w tym zwłaszcza na terenie Beskidów - Żywieckiego i Śląskiego oraz Orawy i Kysuc. Wśród prezentowanych materiałów są przede wszystkim informacje o twórcach ludowych i zespołach folklorystycznych (moduły: "Beskidzka sztuka ludowa i jej twórcy" oraz "Zespoły folklorystyczne"), a także o imprezach folklorystycznych (moduł "Kalendarium imprez na pograniczu"). Są też dwa duże zbiory zdjęć ("TKB w obiektywie" i "Żywieckie Gody w obiektywie"), które powinny służyć nie tylko celom dokumentacyjnym, ale również promocji Tygodnia Kultury Beskidzkiej oraz Żywieckich Godów, bez wątpienia dwóch najbardziej znaczących w ciągu roku imprez kulturalno-rekreacyjnych w polskiej części beskidzkiego pogranicza. Jest także prezentacja polskich i słowackich muzeów oraz izb twórczych (moduł "Na szlakach tradycji"), pełniąca równocześnie funkcję turystycznego przewodnika, a ponadto osobny dział "Muzyka na pograniczu", poświęcony folklorowi muzycznemu, zwłaszcza kapelom i solistom.

Administrator strony - Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej - ma ambicję, by strona www.etnofoto.net była pełnym i aktualnym kompendium wiedzy o kulturze tradycyjnej polsko-słowackiego pogranicza w jego zachodniej części. W zebraniu prezentowanych informacji ze strony słowackiej pomogli: Oravské osvetové stredisko w Dolnym Kubinie, Kysucké osvetové stredisko w Czadcy oraz Kysucké múzeum w Czadcy. O współpracę w dalszym redagowaniu strony, w tym zwłaszcza o nadsyłanie materiałów i przekazywanie uwag na temat zawartości, proszeni są wszyscy zainteresowani.

Strona www.etnofoto.net jest jednym z działań projektu "Cyberfolklor - beskidzki folklor i sztuka ludowa polsko-słowackiego pogranicza w internecie i fotografii", współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg IIIA Polska - Republika Słowacka.

Unia Europejska Interreg PL-SK Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej