Folklór a ľudové umenie na poľsko-slovenskom pohraničí

Webová stránka www.etnofoto.net obsahuje informácie a fotografie z oblasti folklóru a ľudového umenia, ako aj ľudové výrobky na poľsko-slovenskom pohraničí v oblasti Euroregiónu Beskydy, zvlášť na území Beskydu - Żywieckeho a Sliezskeho, ako aj Oravy a Kysúc. Medzi prezentovanými materiálmi sú predovšetkým informácie o ľudových umelcoch a folklórnych súboroch (časť "Beskydské ľudové umenie a jej tvorcovia" a "Folklórne súbory"), a aj o folklórnych podujatiach (časť "Kalendár podujatí na pohraničí). Sú tiež dva veľké súbory fotografií ("TBK v objektíve" a "Żywiecke Gody v objektíve"), ktorých cieľom je nielen dokumentovať, ale aj propagovať Týždeň beskydskej kultúry a Żywiecke Gody, určite dvoch najdôležitejších kultúrno-rekreačných podujatí počas roka po poľskej strane beskydského pohraničia. Nachádza sa tiež prezentácia poľských a slovenských múzeí a tvorivých dielní (časť "Cestami tradície"), ktorá spĺňa úlohu turistického sprievodcu, a okrem toho je ešte jedná zvláštna časť "Hudba na pohraničí", venovaná folklórnej hudbe, najmä ľudovým kapelám a sólistom.

Administrátor webovej stránky - Regionálne kultúrne stredisko v Bielsku-Bialej - chce, aby stránka www.etnofoto.net bola plným a aktuálnym kompendiom údajov o tradičnej kultúre západnej časti poľsko-slovenského pohraničia. Zozbierať prezentované informácie za slovenskú stranu pomáhali: Oravské osvetové stredisko v Dolnom Kubíne, Kysucké osvetové stredisko v Čadci a Kysucké múzeum v Čadci. O spoluprácu pri ďalšom redigovaní stránky, zvlášť o posielanie materiálov a dodávanie pripomienok spojených s obsahom stránky, prosíme všetkým zainteresovaných.

Stránka www.etnofoto.net je jednou z aktivít projektu "Cyberfolklor - beskydský folklór a ľudové umenie na poľsko-slovenskom pohraničí v internete a na fotografii," spolufinancovaný Európskymi spoločenstvami z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu Interreg IIIA Poľsko - Slovenská republika.

Unia Europejska Interreg PL-SK Projekt je spolufinancovaný Európskymi spoločenstvami